Публічна оферта

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Ці Загальні правила продажу товарів на Інтернет-сайті https://stadlerform.ua (далі – «Правила») складено відповідно до Конституції України та Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 г.№2297-VI (далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU GeneralDataProtectionRegulation, далі “GDPR”) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство.

 1. У цих Правилах, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
  1. Сайт – Інтернет-сайт https://stadlerform.ua
  2. Робочий час магазина – з понеділка по суботу з 10.00 до 19.00 за винятком неробочих святкових днів.
  3. Товар – товари представлені на Сайті.
  4. Покупець – будь-яка фізична особа, акцептовані нижченаведену публічну оферту на викладених в ній умовах.
  5. Ці Правила, а також інформація про товар, розміщена на Сайті, є публічною офертою (далі – «Оферта»)
  6. Оферта діє до моменту її відкликання Продавцем
  7. Оферта може бути відкликана Продавцем в будь-який час до її акцепту Покупцем.
  8. Акцептом оферти є оформлення Покупцем замовлення на Товар згідно нижчевикладених умов.
  9. Акцептуя справжню Оферту, Покупець надає свою згоду Продавцю на обробку (включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), а також знеособлення, блокування, видалення і знищення) своїх персональних даних, в тому числі прізвища, імені, по батькові, дати народження, статі, поштової адреси, номерів телефонів, адреси електронної пошти та реквізитів банківської карти, а також передачу їх контрагентам Продавця з метою подальшої обробки (включаючи збір, запис , систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних), для укладення та виконання договору роздрібної купівлі-продажу Товару, а також здійснення клієнтської підтримки, проведення різних досліджень, спрямованих на поліпшення якості обслуговування Покупців, проведення маркетингові х програм, статистичних досліджень та просування Товарів на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштову розсилку, електронну пошту, телефон, факсимільний зв’язок, мережу Інтернет. Покупець надає свою згоду і дозволяє Продавцю і контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця за допомогою засобів автоматизації та автоматизованих систем управління базами даних, інших програмних засобів, розроблених за дорученням Продавця, а також на ручну, автоматизовану і змішану обробку персональних даних Покупця як з передачею по внутрішньої мережі Продавця і його контрагентів, а також через мережу Інтернет, так і без такої. Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій Оферті, його персональні дані, отримані Продавцем, можуть бути передані третім особам, яким Продавець має право доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, при умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення цими третіми особами конфіденційності та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця Продавець попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагає від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запросити у Продавця повну інформацію про свої персональні дані, їх обробці та використанні, а також вимагати виключення або виправлення / доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит за адресою місця знаходження Продавця, вказаною в п. 1.2 цих Правил. Дане Покупцем згоду на обробку його персональних даних є безстроковим і може бути відкликана шляхом направлення Покупцем письмової заяви за адресою місця знаходження Продавця, вказаною в п. 1.2 цих Правил, при цьому, термін дії вищевказаного згоди припиняється після закінчення 30 (тридцяти) днів з дати отримання Продавцем такої заяви.
  10. Договір роздрібної купівлі-продажу, що укладається на підставі акцепту Покупцем Пропоновані можливості (далі – «Договір»), є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.
  11. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує Товар на нижчевикладених умовах.
  12. Право власності на замовлений Товар переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю і оплати останнім повної вартості Товару. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.
 2. Продавець зобов’язується:
  1. дотримуватися положень цього Договору та чинного законодавства України;

  2. забезпечувати конфіденційність персональних даних Покупця відповідно до законодавства України в області персональних даних.

 3. Продавець має право:
  1. встановлювати перелік Товарів, що є предметом Договору, і що здійснюється у зв’язку з цим послуг;

  2. не брати до повернення Товар належної якості в разі порушення Покупцем терміну для відмови від такого Товару, встановленого п. 9.1 цих Правил, та / або недотримання Покупцем вимог, встановлених п. 9.3 цих Правил;

  3. вносити в односторонньому порядку зміни до Договору, в тому числі змінювати ціни на Товар, способи і терміни оплати і доставки товару, поміщаючи їх на Сайті. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації на Сайті і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації;

  4. передавати свої права та обов’язки по виконанню Договору третім особам;

  5. здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем, приймаючи при цьому всі можливі заходи для запобігання несанкціонованого доступу до записів телефонних розмов та інформації, отриманої в ході їх проведення.
 4. Покупець зобов’язується:
  1. дотримуватися положень Договору;

  2. повідомити Продавцю про себе всі дані, необхідні для оформлення замовлення і організації доставки Товару Покупцеві;

  3. оплатити замовлений Товар і його доставку на умовах цього Договору;

  4. прийняти переданий йому Товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни Товару або відмовитися від виконання Договору;

  5. не порушувати права Продавця на товарні знаки та інші результати індивідуальної діяльності.

 5. Покупець має право:
  1. замовляти і купувати Товар за Договором для особистих, сімейних та інших потреб;

  2. скористатися знижкою за Карткою клієнта, але тільки через Особистий кабінет, в якому вона сформована;

  3. ознайомитися з відомостями про обов’язкове підтвердження відповідності Товару можна на сайті.

  4. ознайомитися з інформацією про місце виготовлення / країні походження Товару на етикетках і ярликах Товару;

  5. ознайомитися з відомостями про основні споживчі властивості Товару на сторінці Сайту, що містить опис Товару;

  6. в момент доставки / одержання Товару ознайомитися з інформацією про порядок і терміни повернення Товару належної якості, яка представлена ​​в короткій версії Правил продажу товарів на Інтернет-сайті https://stadlerform.ua переданої Покупцеві разом з придбаним Товаром;

  7. в момент доставки / одержання Товару ознайомитися з інформацією про режим роботи Продавця, наведеної в п. 1.2 цих Правил;

  8. в будь-який час відмовитися від отримання по електронній пошті розсилок і / або смс-повідомлень рекламно-інформаційного характеру або через свій Особистий кабінет, або повідомивши про це Продавцю по тел. +38 (096) 770 99 08 або по email: info@stadlerform.ua

 6. Замовлення оформляється Покупцем самостійно через Сайт
  1. Для оформлення замовлення на Сайті Покупець повинен вказати свої ім’я, адреса електронної пошти, номер (а) контактного (их) телефону (ів), а також поштова адреса доставки, або найменування пункту видачі Товарів. Покупець несе відповідальність за достовірність та правильність інформації, зазначеної ним при оформленні замовлення і / або при створенні на Сайті свого Особистого кабінету
  2. Замовлення вважається оформленим з моменту підтвердження прийняття замовлення до виконання.
  3. Після оформлення замовлення Продавець, в разі необхідності, зв’язується з Покупцем для уточнення інформації про замовлення.
  4. Покупець може отримувати інформацію про статус обробки його замовлення в своєму Особистому кабінеті на Сайті, або за допомогою звернення в службу підтримки клієнтів по телефону або адресою електронної пошти Продавця, що містяться на Сайті, і вказівки Покупцем номера свого замовлення, номери посилки або своєї адреси електронної пошти, вказаної ним при оформленні замовлення.
  5. Продавець має право анулювати замовлення Покупця і повернути Покупцеві сплачену за Товар суму (в разі передоплати), якщо на момент організації доставки замовленого Товару даного Товару не виявилося в наявності.
  6. Продавець залишає за собою право анулювати замовлення, якщо Покупцем при оформленні замовлення і / або при створенні Особистого кабінету було вказано неправильний або неіснуючий номер телефону, за винятком випадку попередньої оплати Товару.
 7. Товари та супутні покупці Товарів послуги підлягають оплаті за цінами, встановленими Продавцем.
 8. Оплата замовленого Товару може здійснюватися Покупцем наступними способами (залежно від способу доставки Товару):
  1. безготівковій формі на Сайті в момент замовлення Товару за допомогою банківських карт платіжних систем VISA, MasterCard і Maestro; або
  2. в безготівковій формі за допомогою банківських карт платіжних систем VISA, MasterCard і Maestro; або
  3. готівковими коштами кур’єру, або при отриманні замовленого Товару в пункті видачі Товарів транспортної компанії (в залежності від способу доставки Товару згідно п. 7.1 цих Правил).
  4. При оплаті Товару в безготівковій формі, датою оплати Товару Покупцем вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. При оплаті Товару готівковими коштами датою оплати Товару Покупцем вважається дата передачі грошових коштів кур’єру при доставці Товару або співробітнику транспортної компанії.
 9. Доставка Товару здійснюється наступними способами (за вибором Покупця):
   1. за адресою Покупця, вказаною ним при оформленні замовлення (до дверей приміщення), або

   2. а адресою пункту видачі Товарів в транспортній компанії, обраного Покупцем при оформленні замовлення зі списку, наведеного на Сайті в розділі «Доставка»;

 10. У випадках, зазначених у пп. 9.1 і 9.2 цих Правил, доставка Товару є платною послугою. Вартість доставки Товару вказана на Сайті в розділі «Доставка». Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем одночасно з оплатою Товару одним із способів, зазначених у п. 6.1 або 6.2. цих Правил.
   
  1. Терміни доставки Товару наведені на Сайті в розділі «Доставка».
  2. Доставка Товарів проводиться Продавцем наземним транспортом із залученням сторонніх транспортних компаній.

  3. Якщо Покупець зробив кілька замовлень, їх об’єднання в одній доставці можливо, за погодженням з менеджером магазину.

  4. Доставлений в пункт видачі Товар зберігається не більше 5 днів з дати його доставки. Якщо Покупець не забрав Товар в зазначений термін, Товар буде повернуто на склад Продавця без можливості його повторної доставки в пункт видачі.

 11. Покупець зобов’язаний прийняти переданий йому Товар.
  1. Покупець зобов’язаний вчинити дії, які відповідно до звичайно ставляться необхідні з його боку для забезпечення передання йому Товару, в тому числі розписатися в отриманні Товару, зберігати чеки та інші супровідні документи, що підтверджують факт і умови покупки Товару.
  2.  При прийманні Товару Покупець зобов’язується перевірити цілісність упаковки Товару, а в разі виявлення порушення цілісності упаковки Покупець повинен зажадати від кур’єра або співробітника транспортної компанії (в залежності від способу доставки Товару) оформлення Акта про виявлення пошкоджень вантажу, який повинен бути підписаний Покупцем і кур’єром, або співробітником транспортної компанії.
  3.  Покупець має право відмовитися від Товару неналежної якості в будь-який час до його передачі, а після передачі Товару – протягом 14 днів шляхом відправки за свій рахунок Новою поштою без післяплати, наведені на Сайті в розділі «Оплата і доставка».
  4. Повернення Товару неналежної якості можливий, якщо збережено його товарний вигляд (є в наявності всі фабричні ярлики та етикетки, Товар без забруднень і пошкоджень), споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки Товару. Відсутність у Покупця зазначеного документа не позбавляє його можливості посилатися на інші докази придбання Товару у Продавця. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно купують його Покупцем.
  5. При відмові Покупця від Товару належної якості Продавець повинен замінити йому товар, на сплачену суму Покупцем відповідно до Договору (за винятком витрат на доставку від Покупця повернутого Продавцю Товару), не пізніше, ніж через 20 днів з дати пред’явлення Покупцем відповідної вимоги в порядку, зазначеному в п. 9.1 цих Правил. При цьому, вартість відправлення повертається Товару належної якості Покупцеві не відшкодовується.
  6. У разі відмови Покупця від Товару належної якості повернення Покупцеві грошових коштів здійснюється в наступному порядку:
   1. якщо замовлений Товар був оплачений Покупцем банківською картою, то грошові кошти повертаються йому в безготівковій формі на ту ж банківську карту Покупця;
   2. якщо замовлений Товар був оплачений Покупцем готівковими коштами при одержанні Товару у кур’єра, то повернення коштів Покупцеві здійснюється перекладом на банківську карту, зазначену Покупцем при створенні на Сайті свого Особистого кабінету, або на адресу, вказану їм в Заяві на повернення, якщо ця адреса відрізняється від вищезгаданого адреси (адреси за замовчуванням) ;.
   3. Якщо в порушення пп. 9.1 і 9.2 цих Правил Покупець відправив Продавцю на повернення Товар, від якого Покупець відмовитися не має права, то грошова сума, сплачена ним за цей Товар, поверненню не підлягає, а відправлений Продавцю Товар Покупець може забрати особисто або за допомогою кур’єрської служби (за свій рахунок ) за адресою, повідомленою йому Продавцем, протягом 7 календарних днів з дати такого повідомлення. якщо покупатель забирає вищезгаданий Товар після закінчення зазначеного в даному пункті терміну, він повинен буде сплатити Продавцю вартість зберігання цього Товару.
   4. У разі якщо Покупцеві переданий Товар з порушенням умов Договору, що стосуються кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки Товару, Покупець може не пізніше 5 днів після отримання Товару повідомити Продавця про ці порушення.
    10.2. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Продавець встановлює по відношенню до всіх Товарів гарантійний термін в 14 календарних днів з дати його передачі Покупцеві.
 12. Покупець має право пред’явити встановлені законодавством України вимоги щодо недоліків Товару протягом гарантійного терміну, зазначеного в п. 10.2 цих Правил.
  1. Будь-які претензії Покупця, включаючи претензії щодо недоліків Товару, повинні бути ясно виражені і спрямовані в письмовому вигляді за адресою місця знаходження Продавця, вказаною на сайті https://stadlerform.ua/.
  2. Сторони за цим Договором звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов’язань, якщо таке невиконання було викликано такими обставинами непереборної сили, як пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, або страйки, заворушення або війни, дії російських або закордонних державних органів , а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю сторін, якщо такі обставини мали прямий вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.
  3. Сторона Договору, щодо якої діють обставини непереборної сили, повинна в найкоротші терміни повідомити про це іншу сторону і надати відповідне підтвердження цього.
  4. Термін виконання зобов’язань сторони за Договором, щодо якої діють обставини непереборної сили, відсувається на термін дії таких обставин.
   Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, розміщені на Сайті, мають законного правовласника. Незаконне їх використання переслідується відповідно до законодавства України.
  5. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.
  6. Будь-які спори і розбіжності між Продавцем і Покупцем, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
  7. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів такий спір підлягає розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України.
 
 1.  

SHOPPING CART

close